INNOMED Innovation Medical ApS er grundlagt i 2008 af direktør Jens Kjeldgaard.

INNOMED er et anpartsselskab og er 100% privat ejet af firmaets grundlægger. Bankforbindelse er Jyske Bank.

Jens Kjeldgaard har et mangeårigt erfaringsgrundlag i salg og markedsføring af medicinske utensilier og medicinsk udstyr fra beskæftigelse og medejerskab i producent- og distributionsselskaber markedsførende til sygehussektoren.

Gennem arbejdet hermed, har det tætte samarbejde med sygehusenes læger og sygeplejersker og producenterne, frembragt udvikling og optimering af nye produkter. En stræben efter at opnå bedre og mere effektive behandlingsmetoder er INNOMED’s filosofiske platform. INNOMED har et tæt samarbejde med læger og sygeplejersker på de danske sygehuse og med producenterne, for sammen med disse, at frembringe innovative høj kvalitets medicinske produkter og medicinsk udstyr og for dermed, at medvirke til den konstante udvikling mod forbedrede og nye behandlingsmetoder. På dette grundlag skaber INNOMED sin vækst og ekspansion og søger derigennem at opnå sine mål.